Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

  • Sanaky
  • AQUA

Tính năng Inverter

Tủ đông Sanaky VH-2899W3 280 lít giảm giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3

6.950.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.158.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-365W2

5.580.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 930.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 400 lít giảm giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3

7.750.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.291.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH 3699W3 360 lít giá tốt ưu đãi tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 3699W3

7.300.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.216.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3

6.800.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.133.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 3699A3

7.150.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.191.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ động Sanaky VH-230HY chính hãng giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-230HY

7.950.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.325.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-6699W1 ngăn mát và đông 600 lít tại nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-6699W1

11.950.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.991.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-5699HY giá tốt 500 lít 2 cửa tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-5699HY

10.350.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.725.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-365A2 280 lít giá tốt tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-365A2

5.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 916.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-5699W1

9.950.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.658.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-405W2

6.530.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.088.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-568HY2 chính hãng, giá tốt tại nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-568HY2

9.550.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.591.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-285W2

5.800.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 966.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-668W2

10.900.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.816.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-255A2

5.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 916.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-285A2

5.430.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 905.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-255W2 195L giá tốt tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-255W2

5.510.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 918.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-568W2

9.150.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.525.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-405A2 305 lít giảm giá hấp dẫn tại nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-405A2

6.320.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.053.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky 1 ngăn VH 382K giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 382K

8.700.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.450.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-8699HY3 1 ngăn 2 cửa giá tốt tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-8699HY3

15.600.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.600.000đ/6 tháng. Xem chi tiết