TRẢI NGHIỆM CÁC DÒNG TỦ ĐÔNG ĐỜI MỚI

Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

  • Sanaky
  • AQUA

Tính năng Inverter

Tủ đông Aqua 2 ngăn AQF-R490 chất lượng cao

TỦ ĐÔNG AQUA 2 NGĂN AQF-R490

7.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.250.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG AQUA 2 NGĂN AQF-R390

6.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.083.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG AQUA 1 NGĂN AQF-C680

8.700.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.450.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG AQUA 1 NGĂN AQF-C520

8.100.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.350.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG AQUA 1 NGĂN AQF-C410

6.000.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.000.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG AQUA 1 NGĂN AQF-C310

4.700.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 783.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH 3699W3 360 lít giá tốt ưu đãi tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 3699W3

7.300.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.216.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-568HY2 chính hãng, giá tốt tại nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-568HY2

9.550.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.591.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 3699A3

7.150.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.191.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-568W2

9.150.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.525.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-4568C

8.600.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.433.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-2899W3 280 lít giảm giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3

6.950.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.158.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Alaska BCD-3068C giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3068C

6.900.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.150.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-405A2 305 lít giảm giá hấp dẫn tại nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-405A2

6.320.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.053.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-668W2

10.900.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.816.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN FCA-3600CI

8.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.416.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3

6.800.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.133.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-285W2

5.800.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 966.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-255A2

5.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 916.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 400 lít giảm giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3

7.750.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.291.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-365W2

5.580.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 930.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN FCA-4600CI

9.500.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.583.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-405W2

6.530.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.088.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Tủ đông Alaska BCD-3067N 250 lít giá tốt tại Nguyễn Kim

TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-3067N

6.000.000đ

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.000.000đ/6 tháng. Xem chi tiết